Investeringsstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

2014 började vi vår resa med att bygga upp vårt biodlingsföretag för att bli bärkraftigt företag som ska ge mig en heltidssysselsättning. Det första steget var att skaffa den kunskap som krävs både när det gäller biodling, honungshantering och sist men inte minst att driva företag. En del av detta var att gå en tvårig Yrkeshögskola  för biodling som gav mig både teoretiska och praktiska kunskaper om biodling och allt annat som hör till ett företagande med biodling. Samtidigt började jag uppföröka antal bisamhällen och 2018 vintrade vi ca 130 samhällen. Målet är att själva tappa och sälja all honung själva till kunder och återförsäljare. I planen finns också att sälja drottningar och avläggare till andra biodlare.

Vi har byggt om två bodar där vi nu har lokaler för honungshantering, tappning, kylning och lagring. I angränsing till detta har vi bygget en lagerlokal för att kunna hantera alla burkar, vinterfoder och annat biodlingsmaterial. 2016 öppnade vi en gårdsbutik där vi säljer honung och andra produkter.

2018 blev vi beviljade investeringstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för vår investering både när det gällde själva biodlingsdelen, kupmaterial och utrusning för att hantera vår honung samt utrusning för,honungsförädling och lokaler.