Vår Honung

Bina hämtar nektar och pollen från olika blommande växter. Nektar omvandlar de till honung som de lagrar i bikupans vaxkakor. Honungen får smak och färg efter de blommor de hämtat nektar från. Därför smakar honungen olika beroende på när på säsongen den skördas och har olika färg.

Vår honungshantering

När det är dags att skörda honungen plockar vi in vaxkakorna med honungen till vårt honungshus. Här tar vi bort det täckande vaxskiktet och sätter ramarna i en honungslunga. Den slungade honungen får rinna genom en sil som tar bort vaxrester. Nyslungad honung är alltid flytande men förr eller senare så stelnar honungen genom att det bildas kristaller. Hur snabbt detta går beror på hur hög andel druvsocker det finns i honungen. Tidigt skördad honung har en hög andel druvsocker och stelnar snabbare än den honungen som skördas sent på säsongen och som innehåller en lägre andel druvsocker och stelnar snabbare än den honungen som skördas sent på säsongen och som innehåller en lägre andel druvsocker.

För att få en slät och mjuk honung rör vi vår honung. Då slås kristallerna sönder till mindre kristaller och honungen får den mjuka och släta konsistensen som utmärker vår honung.

När vi tappat honungen på burk kyls och lagras den vid 12-14 grader.

Vi värmer inte vår honung någon gång under processen och hanterar den så lite som möjligt för att bibehålla så mycket smak och nyttigheter som möjligt.

Våra honungsprodukter

I mellanskåne finns det gott om olika blommor som ger nektar och pollen och det ger bina en varierad näringskälla. Vår honung får därför en speciell smak beroende på när på säsongen den är skördad. Sigillet på locket på våra burkar anger vilken typ av honung det är.

Vårhonung

Vårhonungen skördar vi i början av juni. Den består av nektar från vårens alla blommor. De stora nektardragen vid denna tiden är raps, maskros, lönn, kastanj, fruktträd och bärbuskar. Det ger en honung med en ljus färg och mild och blommig smak.

Sommarhonung

Sommarhonungen skördas i början-mitten av juli. Då har bina hämtat nektar från hallon, vitklöver, åkerböna, blåklint, trädgård- och ängsblommor. Färgen på sommarhonungen varierar beroende på vilken typ av nektar som dominerar, från mycket ljus när den innehåller mycket vitklöver till en djupare gulfärg när nektarkällan är mer blandad.

Senommarhonung

Sista skörden gör vi i början till mitten av augusti och vår sensommarhonung består ofta av vitklöver, lind, mjölkört och tistel. I vår trädgård odlar vi också olika blommor för att bina ska ha tillgång till nektar när de naturliga nektardragen är över.

Senommarhonungen är ofta mörkare i färgen än honung skördad tidigare på säsongen och har en djupare smak med toner av mynta.

Sorthonung

När det är ett stort nektardag kan man genom att skatta honungen direkt efter avblommning få en sorthonung. För att det ska bli en sorthonung ska nektar från en specifik blomma dominera i honungen och det mäter man genom att titta på innehållet av pollen. Det gör vi genom att skicka honungen på analys. I mellanskåne, där vi har våra bigårdar, är det svårare att skörda sorthonung eftersom vi har så varierad natur och mycket blommar samtidigt. Några sorter som är möjliga är raps, maskros, vitklöver, vildhallon och lind.

Primör och orörd honung

Den nyslungade primör honungen är flytande och är underbart god att ringla över bär, ost eller en sallad. Efter en tid kommer den att stelna. Vill man behålla den flytande kan man frysa den och ta upp den när det är dags att använda den. Det går också bra att försiktigt värma den (inte mer än till 35-40 grader) då smälter kristallerna och honungen blir flytande igen.

Vår orörda honung tappas direkt på burk efter det den har slungats. Den kristalliseras och blir grovkornig efter en tid och behåller den mesta möjliga smak och näringsämnen.